Andere publicaties

ANDERE PUBLICATIES

 

 

 

 

 

Index Publicaties

 

 

1.

 

Kontaktvergadering 10-02-1964

 

Hoe heemkunde beoefenen

 

Nut van een heemkundig genootschap

 

Stichtingsvergadering 24-02-1964

 

 

2 .

 

Stichting - bestuur

 

Eerste voordracht : het ontstaan van de levensmogelijkheden op Mariakerke

 

 

3.

 

Verkenning in en om het kerkgebouw van O.L. Vrouw 26-06-1964

 

 

4.

 

Terugblik op 1964

 

Statuten

 

 

5.

 

Kriskras over het Zandeken

 

Geleide wandelingen en lezingen

 

 

6.

 

Voordracht : het doen en laten bij de eeuwwisseling

 

Algemeen

 

Begin van de Marka-verzameling

 

 

7.

 

Verslag voordrachten begin 1966

 

Veranderingen te Mariakerke

 

Guido Gezelleplein

 

Waarom geen gemeentegids ?

 

Meer dan 1000 jaar Mariakerke

 

 

8.

 

De bloemetjes buiten : dekenijen en harmonie

 

De reuzen van het centrum

 

Een kaft voor het notulenblad

 

Zichtkaarten uit vervlogen jaren

 

 

9.

 

Reus Kolle van Kolegem

 

Een heemverzameling in spé

 

 

10.

 

Van dorpssecretarie op voutekamer tot gemeentebestuur vanuit kasteel : geschiedenis van de Mariakerkse gemeentehuizen

 

Wie bezit er dia’s over Mariakerke?

 

 

11.

 

De Brugse vaart

 

Feestcomitée? Feestcommissie? Cultuurraad?

 

Een gelukkig initiatief ; stratenplan drukkerij E. Dhont

 

Heemkundige documentatie en voorwerpen

 

Gezocht : liedjesteksten straatzangers

 

 

12-13.

 

Zomerpaleis en jachtslot, lusthuis en kasteel ten allen kante

 

kasteel van de Kerkwijk

 

kasteel Kervyn

 

kasteel van Tieghem

 

la maison Blanche

 

kasteel Vercoutere

 

kasteel Gheldolf

 

les Eglantiers

 

kasteel les Cygnes

 

kasteel Herry

 

kasteel Vanderstegen

 

Broedershof

 

villa des Roses

 

kasteel van het Zandeken

 

het Hof van Westbeke

 

Wat brengt 1968?

 

 

14.

 

Opvoedend onderwijs in het kostershuis en nadien in de scholen op de gemeente

 

School in de Meirestraat

 

De katholieke school en de schoolstrijd 1879 - 1884

 

Op weg naar een heem?

 

 

15.

 

Vervolg onderwijs

 

De meisjesschool in de 11-novemberstraat

 

Sint-Lutgardisschool in de Eeklostraat

 

Sint-Lievenscollege, lagere afdeling Eeklostraat

 

Rijkslagere scholen

 

Nabeschouwingen onderwijs

 

We werken voort : vooruitblik 1969

 

 

16-17.

 

Hoogtij vieren, kermis houden, spelen en de armen kruisen

 

De Sint-Sebastiaan schuttersgilde

 

De velodroom

 

Op de toneelplanken

 

De straatzanger

 

De café-chantant

 

De gemeentekermissen

 

Het parochiehuis

 

Cinéma Prado

 

Heemkundekring MARKA - MARCA kunstgalerij

 

 

18-19.

 

Wat wetenswaardigheden aangaande Mariakerkse straten, wegen, pleinen en gehuchten

 

 

20.

 

Het Mariakerkse milieu, de bodem, de namen, de mens

 

Ons Markaheem

 

 

21.

 

Vervolg nr. 20

 

Het Liefken of de Lievevaart

 

De Calene of de Kalebeek

 

Kleine Meersstroom of Grietgracht

 

Ringvaart

 

Het Markaheem groeit

 

 

22-23.

 

De Mariakerkse gemeenschap in haar milieu

 

Het Markaheem geopend

 

 

24-25.

 

Administratieve en andere zorgen voor de Mariakerkse gemeenschap

 

Molenaars

 

Broodbakkerijen

 

Wasserijen

 

Smidsen

 

Brouwerij, stokerij, enz. ...

 

Nog andere werkgevers

 

Openbaar vervoer

 

Posterijen

 

Ziek zijn ... en sterven

 

Riolering

 

Waterbedeling

 

Elektriciteitsbedeling

 

Gasdistributie

 

Radiodistributie

 

Televisienet

 

 

26.

 

Over heersers en meesters op heem Mariakerke en over de knechts

 

Heemgoed - heerlijkheid Mariakerke

 

Heemgoed - heerlijkheid Vaernewijck

 

Heemgoed - heerlijkheid Schaubroeck

 

Heerlijkheid Voghelsangh

 

Heerlijkheid Rivisch

 

Heerlijkheid Roodonck

 

Leengoed Noordwijck

 

Heerlijkheid Ter Walle

 

Heerlijkheid Borluut (Borluutsbeylke)

 

Heerlijkheid van Sint Pieters (Proostsche)

 

Heerlijkheid Wesbeke

 

Heerlijkheid Wesseghem

 

Heerlijkheid Wimmerghem

 

 

27.

 

Over heersers en meesters op heem Mariakerke en over de knechten

 

Gezagsdragers en ordehandhavers op de heerlijkheden van de parochie Mariakerke en op de gemeente Mariakerke 1576 -1789

 

Burgemeesters 1801 - 1971

 

Gemeentesecretarissen

 

Veldwachters

 

De culturele raad van Mariakerke

 

 

28.

 

Het kapelleken in de Goedjens

 

Heemkunde beoefenen

 

Markaheem

 

Notulenblad

 

Kringwerking

 

 

29-30.

 

Mariakerke op het oorlogspad in 1914 -1918

 

 

31.

 

Nog iets over kastelen en huizen en over het gemeentelijk aanschijn

 

Kasteel ter Beken

 

Werkmanshuizen

 

Boedelbeschrijving aangaande meubilair, gebruiksvoorwerpen, huisraad, boeken, allerhande verzamelingen en kledingstukken ondergebracht in de kamers van het Markaheem

 

a. in de kroeg

 

b. in de huiskamer

 

c. in de documentatiekamer

 

d. in reserve

 

 

32-33.

 

Losjes gegleden over markante feiten voor Mariakerke

 

 

34-35.

 

Een opfrissertje

 

Wie of wat is Marka

 

Wat is het doel van Marka

 

Hoe kan Marka zijn doel bereiken

 

Heemkundebeoefening niet te onderschatten

 

Niet verslagen door het dode seizoen

 

In verbinding met elkander

 

Wat zit er in een naam

 

Heemschut

 

Het religieoproer der XVIe eeuw

 

 

36.

 

De kranten hebben heembeschrijving ontdekt

 

Samenkomsten van heemliefhebbers

 

Onbekend maakt onbemind : Markaheem

 

Merkwaardige bodem

 

Telkenweire is de beurs geslonken

 

De hoofdbrok : sprokkelingen over Mariakerke

 

Mariakerke : algemeen

 

 

37.

 

Eens achterom zien

 

Een wekroep

 

Iets over vergeelde archiefstukken

 

Rond het gemeentehuis

 

Iets over de Verschansingstraat en retranchementen

 

Iets over de stropdragers

 

Wegdoezelende sprokkelingjes

 

Volkskundig museum te Mariakerke

 

Zoeken in boeken en hoeken

 

 

38-39-40-41.

 

De twee parochies van Mariakerke

 

De parochie Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

 

De bedienaar

 

Het kerkgebouw

 

Altaren en kerkgeraad

 

Kerkgewaden en wat plundering

 

Grafbeeld en zerken

 

Kerkmeubels

 

Kerkorgel

 

Koken moet kosten

 

Een blok aan het been

 

Twee verjaardagen

 

We versagen niet

 

Vaststellingen ...

 

... en dankwoorden

 

Geen klaaglied, neen ...

 

De beelden en de schilderijen

 

De kruiswegstaties

 

Gebrandschilderde kerkvensters

 

Sieraden en rouwborden

 

Licht en warmte

 

Klokkenklank

 

Relekwie en begankenissen

 

 

42.

 

De parochie Heilig-Hart te Kolegem

 

 

43.

 

Eindejaarswoordje van het beheer van de heemkundige kring Marka

 

Dit is ... heemkundig erfgoed in Vlaanderen

 

Vrijen en trouwen

 

De museumschat en aanvulling

 

Mariakerkse kerkhofaangelegenheden

 

 

44-45.

 

Een kwarteeuw later ... de wereldoorlog 1939 - 1945

 

 

46.

 

In memoriam Juliaan Braekeleirs

 

Heemkunde bedrijven

 

Even ter herinnering : het heem

 

Onze contactavonden

 

Ons notulenblad

 

Algemene werking : samenstelling van het bestuur

 

 

47.

 

De Bourgoyen - Ossemeersen : een eeuwenoud natuurgebied aan de stadsrand van Gent

 

Ijspret op de Bourgoyen

 

Een vliegplein nabij Mariakerke

 

 

48.

 

De processies te Mariakerke

 

Historie van “Den Hane”

 

De palmwijding

 

 

49.

 

De patronage

 

 

50.

 

Even kennismaken met Octaaf Van Beneden, koetsier te Mariakerke

 

 

51.

 

Viktor Dossche : een rasechte Mariakerkenaar

 

 

52.

 

Kopij charter 864 latijnse tekst -vertaling

 

Uit de oude doos : de fratsen van Vital Vercruysse

 

 

53.

 

Robert Seyssens vertelt over de Schooiershoek

 

Herdenking Juliaan Braekeleirs

 

 

54.

 

Het duivenspel

 

 

55.

 

Nieuwe straatbenamingen te Mariakerke

 

Het vroegere “Nieuw-Vinderhoute” nu “Kolegem-Mariakerke”

 

 

56.

 

De vroegere “Campagne” of “Broedershof”

 

 

57.

 

Adolf Baetslé vertelt ...

 

 

58.

 

De vogelvangst

 

 

59.

 

Fredje Schelstraete : een betrouwbare gids voor Marka

 

 

60.

 

Honderd jaar herbergen te Mariakerke

 

 

61.

 

Gezondheidszorg op Mariakerke : dokter Destoop aan het woord over 50 jaar geleden

 

 

62.

 

Jaaroverzicht 1980

 

Mariakerke en de H.-Cornelius (deel 1)

 

 

63.

 

Mariakerke en de H.-Cornelius (deel 2)

 

Vergeten of onbekende broederschap : H.-Valentinus

 

 

64.

 

André De Pauw vertelt over de “vijfhoek”

 

 

65.

 

Weetjes over het Zandeken verteld door Germain Deschuyter en Adolf Maes

 

 

66.

 

Kapellekens te Mariakerke

 

Jaaroverzicht 1981

 

 

67.

 

Samenstelling bestuur

 

Oude landmaten

 

 

68.

 

Eén en ander over de wasserij Hutsebaut in grootvaders tijd

 

 

69.

 

Jaaroverzicht 1982

 

Klooster Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie te Mariakerke 1882 - 1982

 

 

70.

 

Mariakerkse gemeentereglementen

 

 

71

 

Een gerechtszaak van 1784

 

 

72-73.

 

Jaaroverzicht1983

 

Campo-Santo – Boek “Le Baron Bethune”

 

Levensbeschrijving – lastenboek Galerij

 

Concessiehouders – lijst kunstvoorwerpen

 

Maart 84 20 jaar Heemkundige Kring “MARKA” te Mariakerke

 

 

74.

 

Speelgoed 50 jaar geleden

 

Spelen

 

 

75.

 

Kinderspeelgoed

 

Mariakerke Literair

 

April 84 Het Landschap te Mariakerke “Bourgoyen & Ossemeersen”

 

 

76.

 

Geeft ons heden… 50 jaar geleden (over eetgewoonten)

 

Er was een boom (Beuk baan Gent-Eeklo)

 

Heemkundig nieuws – Jaaroverzicht 1984

 

 

77.

 

50 jaar geleden “Handelaars te Mariakerke”

 

 

78.

 

Toneelleven te Mariakerke – jan 1986

 

 

79.

 

50 jaar H.-Hartkerk te Kolegem

 

Marka literair

 

Jaaroverzicht 1985

 

 

80-81.

 

Oude en verdwenen hofsteden van Mariakerke – sept. 1986

 

 

82-83.

 

Het Kasteel van het Zandeken en de bouwheer Jules Fobe

 

 

84.

 

De handboogmaatschappij St.-Sebastiaan – Mariakerke – april 1987

 

 

85.

 

Addendum 50 jaar H.Hartkerk te Kolegem

 

 

86.

 

De kerkzangers van het doksaal.

 

20 jaar Haagenkoor 1965-1985

 

 

87.

 

Knapenkoor Laudate Dominium

 

Parochiekoor Mc Lauda Sion

 

Vocaal ensemble Rondadinella

 

De fanfares van Mariakerke

 

 

88.

 

Dekenij “De kerkwijk”

 

 

89.

 

Het Gemeentewapen van Mariakerke.

 

Heemkundig nieuws

 

 

90.

 

Mariakerke en de posterijen. (groot formaat)

 

Jaaroverzicht 1987

 

 

90.

 

Dekenij “De Kerkwijk (klein formaat)

 

 

Het nummer 90 werd verkeerdelijk tweemaal gebruikt

 

 

91.

 

Het Notulenblad verandert van formaat

 

Mariakerks leven : het parochieblad periode 1930 - 1939

 

 

92-93.

 

Mariakerke en Wereldoorlog II

 

 

94-95.

 

Mariakerke en de textiel

 

 

96.

 

40 jaar Davidsfonds-Mariakerke

 

 

97.

 

Muziekleven op Mariakerke

 

 

98.

 

De Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique van P.C. Popp

 

 

99.

 

De Brugse vaart en de bruggen te Mariakerke

 

 

100.

 

De geschiedenis der gemeenten van Oost-Vlaanderen Mariakerke

 

Eerste reeks - Arrondissement Gent Vierde deel 1864 - 1870

 

Mariakerke door Frans de Potter en Jan Broeckaert

 

 

101.

 

De boerenwacht te Mariakerke Anno 1802

 

 

102.

 

De moord van Mariakerke

 

 

103.

 

Start Mariakerks fotoalbum

 

Mariakerkse figuren in de Belgische Senaat in de periode 1894/1898

 

Jaaroverzichten 1985-1987

 

 

104.

 

S.O.S. Grafstede der bisschoppen van Gent

 

 

105.

 

Samdow te Mariakerke

 

 

106.

 

Kasteel Ter Beken – St.-Paulusseminarie - deel 1

 

 

107.

 

Kasteel Ter Beken – St.-Paulusseminarie - deel 2

 

Stamboomonderzoek

 

 

108.

 

Mariakerke in de periode 1922-1924

 

 

109.

 

Het kerkhof van Mariakerke “Anders bekeken” deel 1

 

 

110.

 

Mariakerke & Mariakerkenaars tijdens Wereldoorlog II

 

 

111.

 

Het kerkhof van Mariakerke “Anders bekeken” deel 2

 

 

112.

 

De geschiedenis der lotelingen - deel 1

 

 

113.

 

Lotelingen deel 2

 

 

114.

 

Emiel Poetou 20 jaar later

 

 

115.

 

Lotelingen deel 3

 

 

116.

 

Het gebeurde 50 jaar geleden (1946)

 

De benoeming van Carolus Emmanuel Van Acker tot baljuw van de heerlijkheid en de vierschaar “in Meeren genaemt Maria Kercke”

 

 

117-118.

 

50 jaar Toneelbond “Nut & Vermaak”

 

 

119.

 

Het gebeurde 50 jaar geleden” 1947 (jan - feb - mrt)

 

Zomerliefkermis deel I

 

Machtsmisbruik door Pieter Iket, baljuw van Mariakerke

 

 

120-121.

 

Zomerliefkermis deel II

 

Het gebeurde 50 jaar geleden” 1947 (apr - mei - jun- jul - aug- sep)

 

Huldebetoon Emiel Poetou te Mariakerke

 

Kunstmonografie Achiel Pauwels

 

Mark(r)a(nt) : Hondenmuilbanden

 

 

122.

 

Zomerliefkermis deel III

 

Het gebeurde 50 jaar geleden” 1947 (okt - nov - dec) 1948 (jan - feb -mrt)

 

 

123.

 

Mark(r)a(nt) : politie-overeenkomst 1807 - Gent - Mariakerke - Wondelgem

 

Het gebeurde 50 jaar geleden” 1948 (apr - mei -jun)

 

“Wie” woont er in mijn straat ?

 

 

124-125.

 

Het gebeurde 50 jaar geleden 1948 (jul - aug- sep - okt - nov - dec)

 

Marka werking 1998 in de krant

 

 

126-127.

 

Het gebeurde 50 jaar geleden (1949)

 

Augustuskermis 1978

 

Zomerliefkermis 1979-80-81

 

 

128-129.

 

Maurice Claeysplein 1960 - 2000

 

 

 

IN DE KIJKER