Andere publicaties

ANDERE PUBLICATIES


                                                                                           


 
Index Publicaties


 


1.         


Kontaktvergadering 10-02-1964


Hoe heemkunde beoefenen


Nut van een heemkundig genootschap


Stichtingsvergadering 24-02-1964


 


2 .           


Stichting - bestuur


Eerste voordracht : het ontstaan van de levensmogelijkheden op Mariakerke


 


3.             


Verkenning in en om het kerkgebouw van O.L. Vrouw 26-06-1964


 


4.             


Terugblik op 1964


Statuten


 


5.             


Kriskras over het Zandeken


Geleide wandelingen en lezingen


     


6.           


Voordracht : het doen en laten bij de eeuwwisseling


Algemeen


Begin van de Marka-verzameling


 


7.             


Verslag voordrachten begin 1966


Veranderingen te Mariakerke


Guido Gezelleplein


Waarom geen gemeentegids ?


Meer dan 1000 jaar Mariakerke


 


8.           


De bloemetjes buiten : dekenijen en harmonie


De reuzen van het centrum


Een kaft voor het notulenblad


Zichtkaarten uit vervlogen jaren


 


9.             


Reus Kolle van Kolegem


Een heemverzameling in spé


 


10.           


Van dorpssecretarie op voutekamer tot gemeentebestuur vanuit kasteel : geschiedenis van de Mariakerkse gemeentehuizen


Wie bezit er dia’s over Mariakerke?


 


11.           


De Brugse vaart


Feestcomitée? Feestcommissie? Cultuurraad?


Een gelukkig initiatief ; stratenplan drukkerij E. Dhont


Heemkundige documentatie en voorwerpen


Gezocht : liedjesteksten straatzangers


 


12-13.     


Zomerpaleis en jachtslot, lusthuis en kasteel ten allen kante


                kasteel van de Kerkwijk


                kasteel Kervyn


                kasteel van Tieghem


                la maison Blanche


                kasteel Vercoutere


                kasteel Gheldolf


                les Eglantiers


                kasteel les Cygnes


                kasteel Herry


kasteel Vanderstegen


                Broedershof


                villa des Roses


kasteel van het Zandeken


                het Hof van Westbeke


Wat brengt 1968?


 


14.           


Opvoedend onderwijs in het kostershuis en nadien in de scholen op de gemeente


School in de Meirestraat


De katholieke school en de schoolstrijd 1879 - 1884


Op weg naar een heem?


 


15.           


Vervolg onderwijs


De meisjesschool in de 11-novemberstraat


Sint-Lutgardisschool in de Eeklostraat


Sint-Lievenscollege, lagere afdeling Eeklostraat


Rijkslagere scholen


Nabeschouwingen onderwijs


We werken voort : vooruitblik 1969


 


16-17.     


Hoogtij vieren, kermis houden, spelen en de armen kruisen


De Sint-Sebastiaan schuttersgilde


De velodroom


Op de toneelplanken


De straatzanger


De café-chantant


De gemeentekermissen


Het parochiehuis


Cinéma Prado


Heemkundekring MARKA - MARCA kunstgalerij


 


18-19.     


Wat wetenswaardigheden aangaande Mariakerkse straten, wegen, pleinen en gehuchten


 


20.           


Het Mariakerkse milieu, de bodem, de namen, de mens


Ons Markaheem


 


21.           


Vervolg nr. 20


Het Liefken of de Lievevaart


De Calene of de Kalebeek


Kleine Meersstroom of Grietgracht


Ringvaart


Het Markaheem groeit


 


22-23.     


De Mariakerkse gemeenschap in haar milieu


Het Markaheem geopend


 


24-25.     


Administratieve en andere zorgen voor de Mariakerkse gemeenschap


Molenaars


Broodbakkerijen


Wasserijen


Smidsen


Brouwerij, stokerij, enz. ...


Nog andere werkgevers


Openbaar vervoer


Posterijen


Ziek zijn ... en  sterven


Riolering


Waterbedeling


Elektriciteitsbedeling


Gasdistributie


Radiodistributie


Televisienet


 


26.           


Over heersers en meesters op heem Mariakerke en over de knechts


                Heemgoed - heerlijkheid Mariakerke


                Heemgoed - heerlijkheid Vaernewijck


                Heemgoed - heerlijkheid Schaubroeck


                Heerlijkheid Voghelsangh


Heerlijkheid Rivisch


Heerlijkheid Roodonck


                Leengoed Noordwijck


Heerlijkheid Ter Walle


Heerlijkheid Borluut (Borluutsbeylke)


Heerlijkheid van Sint Pieters (Proostsche)


Heerlijkheid Wesbeke


Heerlijkheid Wesseghem


Heerlijkheid Wimmerghem


 


27.           


Over heersers en meesters op heem Mariakerke en over de knechten


Gezagsdragers en ordehandhavers op de heerlijkheden van de parochie Mariakerke en op de gemeente Mariakerke 1576 -1789


Burgemeesters 1801 - 1971


Gemeentesecretarissen


Veldwachters


De culturele raad van Mariakerke


 


28.         


Het kapelleken in de Goedjens


Heemkunde beoefenen


Markaheem


Notulenblad


Kringwerking


 


29-30.     


Mariakerke op het oorlogspad in 1914 -1918


 


31.           


Nog iets over kastelen en huizen en over het gemeentelijk aanschijn


Kasteel ter Beken


Werkmanshuizen               


Boedelbeschrijving aangaande meubilair, gebruiksvoorwerpen, huisraad, boeken, allerhande verzamelingen en kledingstukken ondergebracht in de kamers van het Markaheem


a. in de kroeg


b. in de huiskamer


c. in de documentatiekamer


d. in reserve


 


32-33.     


Losjes gegleden over markante feiten voor Mariakerke


 


34-35.     


Een opfrissertje


Wie of wat is Marka


Wat is het doel van Marka


Hoe kan Marka zijn doel bereiken


Heemkundebeoefening niet te onderschatten


Niet verslagen door het dode seizoen


In verbinding met elkander


Wat zit er in een naam


Heemschut


Het religieoproer der XVIe eeuw


 


36.           


De kranten hebben heembeschrijving ontdekt


Samenkomsten van heemliefhebbers


Onbekend maakt onbemind : Markaheem


Merkwaardige bodem


Telkenweire is de beurs geslonken


De hoofdbrok : sprokkelingen over Mariakerke


Mariakerke : algemeen


 


37.           


Eens achterom zien


Een wekroep


Iets over vergeelde archiefstukken


Rond het gemeentehuis


Iets over de Verschansingstraat en retranchementen


Iets over de stropdragers


Wegdoezelende sprokkelingjes


Volkskundig museum te Mariakerke


Zoeken in boeken en hoeken


 


38-39-40-41.         


De twee parochies van Mariakerke


De parochie Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte


De bedienaar


Het kerkgebouw


Altaren en kerkgeraad


Kerkgewaden en wat plundering


Grafbeeld en zerken


Kerkmeubels


Kerkorgel


Koken moet kosten


Een blok aan het been


Twee verjaardagen


We versagen niet


Vaststellingen ...


... en dankwoorden


Geen klaaglied, neen ...


De beelden en de schilderijen


De kruiswegstaties


Gebrandschilderde kerkvensters


Sieraden en rouwborden


Licht en warmte


Klokkenklank


Relekwie en begankenissen


 


42.         


De parochie Heilig-Hart te Kolegem


             


43.           


Eindejaarswoordje van het beheer van de heemkundige kring Marka


Dit is ... heemkundig erfgoed in Vlaanderen


Vrijen en trouwen


De museumschat en aanvulling


Mariakerkse kerkhofaangelegenheden


 


44-45.     


Een kwarteeuw later ... de wereldoorlog 1939 - 1945


 


46.           


In memoriam Juliaan Braekeleirs


Heemkunde bedrijven


Even ter herinnering : het heem


Onze contactavonden


Ons notulenblad


Algemene werking : samenstelling van het bestuur


 


47.           


De Bourgoyen - Ossemeersen : een eeuwenoud natuurgebied aan de stadsrand van Gent


Ijspret op de Bourgoyen


Een vliegplein nabij Mariakerke


 


48.           


De processies te Mariakerke


Historie van “Den Hane”


De palmwijding


 


49.           


De patronage


 


50.           


Even kennismaken met Octaaf Van Beneden, koetsier te Mariakerke


                 


51.           


Viktor Dossche : een rasechte Mariakerkenaar


 


52.           


Kopij charter 864 latijnse tekst -vertaling


Uit de oude doos : de fratsen van Vital Vercruysse


 


53.           


Robert Seyssens vertelt over de Schooiershoek


Herdenking Juliaan Braekeleirs


 


54.           


Het duivenspel


 


55.           


Nieuwe straatbenamingen te Mariakerke


Het vroegere “Nieuw-Vinderhoute” nu “Kolegem-Mariakerke”


 


56.           


De vroegere “Campagne” of “Broedershof”


 


57.           


Adolf Baetslé vertelt ...


 


58.           


De vogelvangst


 


59.           


Fredje Schelstraete : een betrouwbare gids voor Marka


 


60.           


Honderd jaar herbergen te Mariakerke


 


61.           


Gezondheidszorg op Mariakerke : dokter Destoop aan het woord over 50 jaar geleden


 


62.           


Jaaroverzicht 1980           


Mariakerke en de H.-Cornelius (deel 1)


 


63.           


Mariakerke en de H.-Cornelius (deel 2)


Vergeten of onbekende broederschap : H.-Valentinus


 


64.           


André De Pauw vertelt over de “vijfhoek”


 


65.           


Weetjes over het Zandeken verteld door Germain Deschuyter en Adolf Maes


 


66.           


Kapellekens te Mariakerke


Jaaroverzicht 1981


 


67.           


Samenstelling bestuur


Oude landmaten


 


68.           


Eén en ander over de wasserij Hutsebaut in grootvaders tijd


 


69.           


Jaaroverzicht 1982


Klooster Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie te Mariakerke 1882 - 1982


 


70.         


Mariakerkse gemeentereglementen


 


71         


Een gerechtszaak van 1784


 


72-73.     


Jaaroverzicht1983


Campo-Santo – Boek “Le Baron Bethune”


Levensbeschrijving – lastenboek Galerij


Concessiehouders – lijst kunstvoorwerpen


Maart 84  20 jaar Heemkundige Kring “MARKA” te Mariakerke


 


74.           


Speelgoed 50 jaar geleden


Spelen


 


75.           


Kinderspeelgoed


Mariakerke Literair


April 84  Het Landschap te Mariakerke “Bourgoyen & Ossemeersen”


 


76.           


Geeft ons heden… 50 jaar geleden (over eetgewoonten)


Er was een boom (Beuk baan Gent-Eeklo)


Heemkundig nieuws – Jaaroverzicht 1984


 


77.           


50 jaar geleden “Handelaars te Mariakerke”


 


78.           


Toneelleven te Mariakerke – jan 1986


 


79.           


50 jaar H.-Hartkerk te Kolegem


Marka literair


Jaaroverzicht 1985


 


80-81.     


Oude en verdwenen hofsteden van Mariakerke – sept. 1986


 


82-83.     


Het Kasteel van het Zandeken en de bouwheer Jules Fobe


 


84.         


De handboogmaatschappij St.-Sebastiaan – Mariakerke – april 1987


 


85.           


Addendum 50 jaar H.Hartkerk te Kolegem


 


86.           


De kerkzangers van het doksaal.


20 jaar Haagenkoor 1965-1985


 


87.           


Knapenkoor Laudate Dominium


Parochiekoor Mc Lauda Sion


Vocaal ensemble Rondadinella


De fanfares van Mariakerke


 


88.           


Dekenij “De kerkwijk”


 


89.         


Het Gemeentewapen van Mariakerke.


Heemkundig nieuws


 


90.       


Mariakerke en de posterijen.  (groot formaat)


Jaaroverzicht 1987


 


90.       


Dekenij “De Kerkwijk (klein formaat)


           


Het nummer 90 werd verkeerdelijk tweemaal gebruikt


 


91.           


Het Notulenblad verandert van formaat


Mariakerks leven : het parochieblad periode 1930 - 1939


 


92-93.     


Mariakerke en Wereldoorlog II


 


94-95.     


Mariakerke en de textiel


 


96.           


40 jaar Davidsfonds-Mariakerke


 


97.           


Muziekleven op Mariakerke


 


98.           


De Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique van P.C. Popp


 


99.           


De Brugse vaart en de bruggen te Mariakerke


 


100.         


De geschiedenis der gemeenten van Oost-Vlaanderen Mariakerke


Eerste reeks - Arrondissement Gent Vierde deel 1864 - 1870


Mariakerke  door  Frans de Potter en Jan Broeckaert


 


101.         


De boerenwacht te Mariakerke Anno 1802


 


102.         


De moord van Mariakerke


 


103.         


Start Mariakerks fotoalbum


Mariakerkse figuren in de Belgische Senaat in de periode 1894/1898


Jaaroverzichten 1985-1987


 


104.       


S.O.S. Grafstede der bisschoppen van Gent


 


105.         


Samdow te Mariakerke


 


106.       


Kasteel Ter Beken – St.-Paulusseminarie - deel 1


 


107.       


Kasteel Ter Beken – St.-Paulusseminarie - deel 2


Stamboomonderzoek


 


108.         


Mariakerke in de periode 1922-1924


 


109.         


Het kerkhof van Mariakerke “Anders bekeken” deel 1


 


110.         


Mariakerke & Mariakerkenaars tijdens Wereldoorlog II


 


111.         


Het kerkhof van Mariakerke “Anders bekeken” deel 2


 


112.         


De geschiedenis der lotelingen - deel 1


 


113.       


Lotelingen deel 2


 


114.         


Emiel  Poetou 20 jaar later


 


115.       


Lotelingen deel 3


 


116.         


Het gebeurde 50 jaar geleden (1946)


De benoeming van Carolus Emmanuel Van Acker tot baljuw van de heerlijkheid en de vierschaar “in Meeren genaemt Maria Kercke”


 


117-118.


50 jaar Toneelbond “Nut & Vermaak”


 


119.           


Het gebeurde 50 jaar geleden” 1947 (jan - feb - mrt)             


Zomerliefkermis deel I


Machtsmisbruik door Pieter Iket, baljuw van Mariakerke


 


120-121. 


Zomerliefkermis deel II


Het gebeurde 50 jaar geleden” 1947 (apr - mei - jun- jul - aug- sep)


Huldebetoon Emiel Poetou te Mariakerke


Kunstmonografie Achiel Pauwels


Mark(r)a(nt) : Hondenmuilbanden


 


122.           


Zomerliefkermis deel III


Het gebeurde 50 jaar geleden” 1947 (okt - nov - dec) 1948 (jan - feb -mrt)


 


123.           


Mark(r)a(nt) : politie-overeenkomst 1807 - Gent - Mariakerke - Wondelgem


Het gebeurde 50 jaar geleden” 1948 (apr - mei -jun)


“Wie” woont er in mijn straat ?


 


124-125. 


Het gebeurde 50 jaar geleden 1948 (jul - aug- sep - okt - nov - dec)


Marka werking 1998 in de krant


 


126-127.


Het gebeurde 50 jaar geleden (1949)


Augustuskermis 1978


Zomerliefkermis 1979-80-81


 


128-129.


Maurice Claeysplein 1960 - 2000
IN DE KIJKER